Milieu

Teva is er trots op dat het bedrijf al meer dan een eeuw lang werkt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. We beschermen het milieu en dragen bij aan sociale vooruitgang in al onze activiteiten wereldwijd.

We streven ernaar alle milieugerelateerde regels te volgen, en de procedures en normen daarrond op elkaar af te stemmen. Dankzij onze unieke organisatie-infrastructuur kunnen we informatie verspreiden en delen. Zo leren we steeds bij en kunnen we onszelf constant verbeteren.

Hoe helpen we het milieu te beschermen?

Milieubescherming vormt een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten en gemeenschapswerk. Wij werken wereldwijd aan een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Hier gaan we voor:

  • systemen voor afvalwaterbehandeling
  • intensiever gebruik van alternatieve energiebronnen
  • minder energieverbruik
  • bescherming van schaarse watervoorraden
  • ‘Groen bouwen’
  • afvalverwerking en recycling
  • gecontroleerde emissies

We vergroten het milieubewustzijn bij onze werknemers door hen op te leiden op alle niveaus, milieuverantwoordelijken aan te duiden en sites te inspecteren. Daarnaast komt het Milieuforum van Teva elk kwartaal samen en publiceren we jaarlijks een plan met onze milieudoelstellingen.

Al onze fabrieken, kantoren en faciliteiten leven bovendien de lokale milieuwetgeving en de ISO 14001-norm na die verschillende milieuaspecten aanpakt.