Veilige werkomgeving

Teva geeft om de veiligheid van zijn werknemers en wil een van de veiligste farmaceutische bedrijven zijn. We proberen voortdurend te verbeteren door wereldwijd een sterke veiligheidscultuur in ons bedrijf te verankeren. Onze doelstelling? Geen werkongevallen meer door de internationale veiligheidsstandaarden nauwgezet op te volgen.

Teva gebruikt de gestandaardiseerde ongevalstatistieken van het OSHA (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk), die in de sector op grote schaal worden toegepast. Daaruit blijkt dat ons jaarlijks aantal ongevallen consequent afneemt (21% minder ongevallen in 2010 dan in 2009) dankzij de aanhoudende inspanningen die Teva wereldwijd levert om het veiligheidsbewustzijn te vergroten.

Wij investeren enorm veel energie en middelen in de veiligheid van onze werknemers. Zo nemen we concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat elke site, waar dan ook in de wereld, onze veiligheidscultuur overneemt. Dit zijn onze belangrijkste activiteiten rond veiligheid:

  • strenge opvolging van jaarlijkse werkplannen rond veiligheid;
  • audits door onafhankelijke instanties en interne teams, waarbij steeds een groot aantal werknemers betrokken is;
  • Job Safety Analysis (JSA) van veiligheidsgerelateerde kwesties op elke werkplek, met medewerking van collega’s ;
  • regelmatige veiligheidsfora en conferenties;
  • risicomanagement en HAZOP-plannen (Hazard and Operability) opgenomen in werkprocedures, die zowel preventief werken als potentiële risico’s blootleggen en aanpakken;
  • veiligheidsopleidingen op elke site volgens vooropgestelde procedures en werkplannen voor training. Zowel werknemers als managers nemen deel aan directe veiligheidsopleidingen;
  • debriefing over ongevallen: elk werk- en schierongeval wordt geanalyseerd aan de hand van het DALE-systeem (Debriefing and Lesson Extraction), dat speciaal ontwikkeld is op maat van Teva. We bespreken de conclusies grondig, zodat we er lessen uit kunnen trekken voor de hele organisatie;
  • betrokkenheid van personeelsleden: collega’s worden aangemoedigd actief deel te nemen aan de inspanningen die Teva levert op het vlak van veiligheid. Veiligheidsverantwoordelijken, verbeterteams en veiligheidscomités leveren regelmatig werk af. Zo’n 15% van Teva’s werknemers is actief als veiligheidsverantwoordelijke en draagt op die manier bij tot de veiligheidscultuur van het bedrijf.