Generieke geneesmiddelen

Generieke geneesmiddelen zijn medicijnen die meestal de naam dragen van de werkzame stof, dit in tegenstelling tot de zogenaamde merkgeneesmiddelen die een andere ‘eigen’ naam dragen Een bekend voorbeeld is Aspirine®. Een product met de markt- of merknaam Aspirine® bevat de werkzame stof acetylsalicylzuur.

De overheid stelt even hoge eisen aan generieke geneesmiddelen als aan merkgeneesmiddelen. Generieke geneesmiddelen zijn dan ook volstrekt evenwaardig aan het origineel en hebben dezelfde werking. Bovendien worden ze net als klassieke geneesmiddelen volgens strenge normen goedgekeurd en door het Ministerie van Volksgezondheid erkend.

Onderzoek & ontwikkeling

Teva beschikt over het grootste O&O-team in de generieke sector. Op heel wat manieren werken ze aan generieke geneesmiddelen van de hoogste kwaliteit:

  • voldoen aan lokale behoeften en regelgevende vereisten, en intussen ’ Teva’s knowhow, expertise en aanwezigheid op de wereldmarkt, optimaal benutten;
  • verticale integratie gebruiken als strategisch voordeel en zo snel toegang krijgen tot API
  • goed inzicht verwerven in intellectuele eigendommen;
  • technologische superioriteit uitspelen met talloze mogelijkheden qua doseringsvorm (tabletten, injecteerbare geneesmiddelen, oogoplossingen, neus- en oogdruppels, crèmes en zalf) en verschillende therapeutische domeinen;
  • gespecialiseerde productfamilies ontwikkelen, zoals hormonen, narcotica, uitzonderlijk krachtige geneesmiddelen en cytotoxische stoffen.