Kwaliteit

Voor Teva vormt kwaliteit de rode draad door alle fasen van de levenscyclus van het product. Kwaliteitscontrole begint al in de testfaciliteiten met de zorgvuldige documentatie en het algemene verloop van niet-klinische veiligheidsstudies. Die moeten namelijk in lijn zijn met de huidige Goede Laboratoriumpraktijken (GLP) en de integriteit van de gegevens moet gewaarborgd zijn. Vervolgens wordt ook toegekeken op de kwaliteit van de klinische studies, de productie en de distributie, en tot slot is er het toezicht tijdens de houdbaarheidsperiode.

Kwaliteit tijdens klinische fasen

Tijdens de klinische fasen garandeert kwaliteitstoezicht dat de basisprincipes van de Goede Productiepraktijken (GMP’s of ‘Good Manufacturing Practices’) voortdurend worden toegepast. Kwaliteit wordt verweven in de verschillende fasen van de klinische ontwikkeling om de volgende garanties te kunnen bieden:

  • respect voor de veiligheid en de rechten van de patiënten die deelnemen aan onze studies;
  • betrouwbare gegevens die aan de gezondheidsinstanties worden doorgegeven;
  • volledige naleving van alle huidige Goede Klinische Praktijken (GCP’s of ‘Good Clinical Practices’).

Ons klinisch Kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op onderzoeksdocumenten, klinische activiteiten en informatiemanagementsystemen. Bovendien garandeert Teva dat kwaliteit niet alleen een prioriteit is in onze eigen processen en procedures, maar ook in die van onze verkopers, onderzoekers en partners in de klinische fase.

Kwaliteit in het hele productieproces

Teva beschikt over ultramoderne productiefaciliteiten en gebruikt de meest geavanceerde testapparatuur om de kwaliteit van de geneesmiddelen te verzekeren. Bovendien controleren wij ook de procedures van onze leveranciers om er zeker van te zijn dat ze materiaal van topkwaliteit gebruiken voor hun geneesmiddelen.

Zodra de regelgevende instanties een product goedgekeurd hebben en dat op grote schaal geproduceerd wordt, is de kwaliteit in het hele proces gegarandeerd, zowel voor bestanddelen van geneesmiddelen als voor de eindproducten.

Tijdens de productie worden:

  • processen gevalideerd en materiaal getest en gecertificeerd;
  • testmethodes bevestigd om er zeker van te zijn dat elk product dezelfde kwaliteit kan afleveren;
  • continu verbeteringen doorgevoerd zodat processen en procedures steeds up-to-date zijn.

Toezicht tijdens de houdbaarheidsperiode

Kwaliteit houdt niet op wanneer het product wordt vrijgegeven. Teva blijft zijn geneesmiddelen tijdens hun hele houdbaarheidsperiode volgen. Representatieve loten van alle producten worden gecontroleerd op hun stabiliteit om te garanderen dat geneesmiddelen veilig en doeltreffend blijven zolang ze houdbaar zijn.

Teva antwoordt op klachten rond kwaliteit en medische problemen en gaat daar ook mee aan de slag. We verspreiden informatie over mogelijke kwaliteits- of medische kwesties over het hele Teva-netwerk en nemen de gepaste maatregelen.