Generieke geneesmiddelen

Een generiek geneesmiddel is een geneesmiddel dat volstrekt evenwaardig is aan het originele geneesmiddel. Ze hebben dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling aan actieve bestanddelen en zijn onderworpen aan bio-equivalentiestudies om hun biologische beschikbaarheid aan te tonen.

Bovendien stelt de overheid even hoge eisen aan generieke als aan klassieke geneesmiddelen en worden ze volgens de strengste normen goedgekeurd en door het Ministerie van Volksgezondheid erkend.

Wat betekent dit voor u?

Als er een generisch alternatief voor een merkgeneesmiddel bestaat, wordt de terugbetaling van dit laatste verlaagd, waardoor u dus een hoger remgeld betaalt. Als u echter voor een generisch geneesmiddel kiest, is het niet enkel voor u goedkoper, maar helpt u bovendien de gezondheidszorg in België betaalbaar te houden.