Missie en waarden

Kwaliteit en veiligheid zijn onze prioriteiten. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling en productie van kwaliteitsvolle, veilige geneesmiddelen die wereldwijd een goede gezondheid en welzijn bevorderen. Dat engagement vormt de kern van onze missie.

Teva blijft zijn engagement voor topkwaliteit naleven, als een baken te midden van de snelle groei en globalisering. We gaan alleen voor de hoogst mogelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen en eisen diezelfde hoge standaard van onze leveranciers en distributeurs wereldwijd.

We handhaven onze standaarden met strenge beleidslijnen en procedures die nauwgezet geïmplementeerd en globaal uitgevoerd worden. Ze blijven van toepassing tijdens de hele levenscyclus van het product, vanaf de ontwikkeling tot wanneer het op de markt komt.

Teva kan bogen op een lange traditie van kwaliteit en veiligheid, gebaseerd op vier basisprincipes:

  1. Constante evaluatie en herziening van processen. We koesteren en cultiveren kwaliteit en veiligheid gedurende het hele productieproces. Zo houden we het kwaliteitsniveau continu hoog en streven we naar voortdurende verbeteringen in alle domeinen van onze organisatie.
  2. Engagement om te voldoen aan regelgevende verplichtingen. In al onze faciliteiten en alle stadia van de productlevenscyclus zetten we ons in om te voldoen aan alle regelgevende vereisten die van toepassing zijn.
  3. Opleiding. De werknemers van Teva nemen regelmatig deel aan certificatieprogramma’s rond kwaliteit en veiligheid, en de relevante cGMP-richtlijnen (Goede Klinische Praktijken, Goede Laboratoriumpraktijken).
  4. Continue farmacovigilantie (geneesmiddelbewaking). We houden een databank bij met de meldingen van ongewenste voorvallen. Daarnaast hebben we veiligheidsverantwoordelijken in dienst die erop toekijken dat de internationale regelgeving gerespecteerd wordt. We beschikken ook over speciale procedures om de veiligheid van onze geneesmiddelen op te volgen. Dat geldt zowel voor producten die al op de markt zijn als voor andere die nog gelanceerd moeten worden.

Teva gaat verder dan kwaliteitsgarantie. We geloven in de creatie van een kwaliteitscultuur door onze medewerkers te wijzen op het belang van kwaliteit in elke actie die ze uitvoeren, elke dag opnieuw.