Momenteel bieden meer dan acht miljoen Canadezen zorg aan een familielid of vriend. Volgens de Canadian Carers Pulse Survey (mei 2018) heeft 69% van de zorgverleners onthuld dat het een tol heeft gehad op hun emotionele gezondheid, terwijl meer dan de helft ervan vertelden dat het hun fysieke gezondheid beïnvloedde1

Misschien nog verontrustender is het vermeende gebrek aan ondersteuningsnetwerken die beschikbaar zijn voor verzorgers. Onder verzorgers voelt een derde zich niet goed ondersteund of gehoord door apothekers, waardoor een kwart van de verzorgers niet zeker is over het behandelingsprogramma of de aandoening van de persoon waarvoor hij/zij zorgt2

Om te helpen bij deze essentiële behoefte, hebben Teva Canada en Huddol (een online door collega en professionelen onderhouden ondersteuningsnetwerk voor verzorgers) een nieuw initiatief opgesteld om de relatie tussen de verzorger en hun apotheker te benadrukken en versterken. 

In juni 2018 werd in Quebec een proefprogramma van zes maanden gelanceerd, met het toekomstige doel om het programma in heel Canada in te voeren. De belangrijkste onderdelen van het project zijn een online trainingscursus voor apothekers en informatiekit voor verzorgers. 

“De belasting van verzorging is enorm en als u het licht niet ziet aan het einde van de tunnel, kan het zeer, zeer stressvol worden,” legt Lucy Barylak, verzorger en maatschappelijk werkster, uit. 

Huddol heeft een marktonderzoek uitgevoerd onder 300 verzorgers in Quebec en Canada om hun apotheekervaring te beoordelen. De resultaten toonden aan dat iets meer dan de helft van de respondenten zei dat de apotheker wist dat ze de verzorger waren en 73% van de respondenten onthulden het verrassende feit dat de apotheker hen nooit of zelden heeft gevraagd naar hun rol als verzorger3.

Het probleem markeren

“Al te vaak worden verzorgers niet opgemerkt wanneer ze doorheen het gezondheidszorgsysteem gaan. Ze spelen zo’n belangrijke rol bij het bepleiten, bemiddelen en coördineren tijdens hun interactie met gezondheidszorgverleners. Een van die cruciale professionele contactpunten is de apotheker en het apotheekteam,” aldus David Boughner, Senior Director Commercial Management bij Teva Canada.

Mark Stolow, CEO van Huddol, legt uit dat er een groei is geweest in onderzoek rond de rol van de verzorgers. Hoewel het erg belangrijk is om de ervaring van de verzorgers en apothekers te begrijpen, ligt de nadruk van dit programma op het mogelijk maken van proactieve en tastbare oplossingen.

“Met begrip van de ervaring van verzorgers in de apotheek, is de verzorgerskit er ook op gericht de ervaring van de verzorger in de gemeenschap en binnen het gezondheidszorgsysteem te ondersteunen. Dit alles draagt bij aan betere gezondheidsresultaten,” aldus Stolow.

Verzorgerskit

De kit is ontworpen om de ervaring in de apotheek te optimaliseren, om verzorgers in contact te brengen met ondersteunende netwerken, verzorgers te helpen zelf hun eigen behoeften te identificeren en te herkennen, de betrokkenheid van apothekers bij verzorgers bij te staan, en bruggen te bouwen tussen de twee.

Teva Canada en hun medewerkers bij Huddol voeren het proefproject aanvankelijk in het Frans uit. Lori Mann, Associate Director Marketing Communications, legt uit dat ze het proefproject willen beperken tot de specifieke regio van Quebec terwijl het wordt getest. De eerste drie maanden zijn gericht op bewustmaking van apothekers omtrent het opleidingsprogramma en het voltooien van de cursus, zodat ze worden getraind voordat ze de verzorgerskit verspreiden. De online training omvat drie modules: Leven als verzorger, verzorgers en apothekers en ondersteunen van verzorgers.

In de tweede fase van het proefproject wordt een digitale reclamecampagne gevoerd om het profiel van de deelnemende apotheken te verhogen. De verzorger webpagina van Teva Canada bevat downloadbare pdf’s en video’s van verzorgers, een link naar de website van Huddol en een kaart die verzorgers kunnen doorzoeken om een apotheek te vinden die is opgeleid om hen te ondersteunen. De verzorgerskit wordt dan aan de verzorgers overhandigd door de apotheekteams die de online cursus hebben voltooid.

Een van de elementen in de verzorgerskit is een boekje om verzorgers te helpen bij het doeltreffender en eenvoudiger navigeren van het gezondheidszorgsysteem, nuttige hulpmiddelen van ondersteunende gemeenschappen, informatie over Huddol, evenals juridische informatie over het optreden als bemiddelaar voor de patiënt. Het bevat ook een controlelijst voor de verzorger om te gebruiken bij het zich voorbereiden op een vergadering met zijn/haar apotheker.

Het doel is om verzorgers in het besluitvormingsproces te ondersteunen, wanneer hulp te zoeken, hoe ze weten of er een aanzienlijk probleem is met betrekking tot de behandeling, de ziekte en beschikbare behandelingen helpen begrijpen en om het idee van bondgenoten in de verzorging te versterken.

Koppelen

Lori Mann legt uit dat Teva Canada vaak samenwerkt bij initiatieven met toonaangevende experts in hun veld. “We zorgen er altijd voor dat onze schrijvers en consulenten bij de beste experts in dat veld zijn. Dus wat verzorging en algemeen welzijn betreft, hebben we Mark Stolow en Huddol geïdentificeerd.”

Huddol is het eerste tweetalige sociale gezondheidsnetwerk en online hulpmiddel in Canada, speciaal om verzorgers met elkaar in contact te brengen en met de specifieke gezondheidszorgverleners die zijn uitgerust om hen te helpen. Huddol was zeer geïnteresseerd om aan boord komen met dit innovatieve programma. Stolow zegt: “Het was spannend voor ons om een bedrijf te zien dat klaar was om een proactieve positie naar verzorgers toe in te nemen, en het was een prioriteit voor ons om betrokken te zijn bij Teva Canada en hen in dat proces te ondersteunen.”

________________________________________________

[1] Teva Canada Carers Pulse Report – een enquête, namens Teva Canada uitgevoerd door het onafhankelijke wereldwijde marktonderzoeksbureau Edelman Intelligence

[2] Teva Canada Carers Pulse Report – zie opmerking 1[

[3] Gebaseerd op het marktonderzoeksverslag van Huddol