Skip to main content

Privacybeleid

Privacybeleid voor de openbare website van Teva

PRIVACY- EN COOKIEKENNISGEVING

Deze website (“de Website”) wordt beheerd door Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (“Teva”) en haar filialen. U kunt een lijst van alle Teva-filialen bekijken op de volgende website: http://www.tevapharm.com. Teva wordt in deze privacykennisgeving aangeduid als “wij”, “ons” en “onze”.

Bereik van deze Privacykennisgeving

Deze Privacykennisgeving is van toepassing op persoonsgegevens die we via de Website verzamelen. Deze beschrijft hoe wij uw gegevens en uw rechten inzake gegevensbescherming gebruiken, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen een deel van de verwerking die wij uitvoeren. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, wordt uiteengezet in het gedeelte “Hoe wij uw informatie opslaan en uw rechten”.

Onze Website kan links bevatten naar andere websites, waarover wij geen controle hebben. Teva is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van andere websites. We kunnen ook links bieden naar andere websites die worden beheerd door Teva of door Teva’s filialen die werken onder afzonderlijke privacybeleidslijnen. Als u deze websites bezoekt via onze Website, dient u het privacybeleid van die websites zorgvuldig te lezen zodat u begrijpt hoe zij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij verwerken de persoonsgegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

met uw toestemming om:

  • u informatie te verstrekken over de bedrijfsactiviteiten, producten of diensten van Teva
  • te reageren op uw vragen of andere correspondentie die u via de Website hebt ingediend
  • cookies en soortgelijke technologieën te plaatsen, zoals hieronder beschreven

om ons in staat te stellen onze legitieme zakelijke belangen na te streven, met name om:

  • het gebruik van onze Website te analyseren om de inhoud voortdurend te verbeteren en prestaties te meten
  • het gebruik van onze Website en onze communicatie aan u te optimaliseren en aan te passen

om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, geneesmiddelenbewakings- en nalevingsvereisten, met name om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties om informatie.

Uw persoonsgegevens delen

Teva kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers (in alle gevallen alleen indien dat nodig is om hun functies te vervullen):

  • ons personeel (waaronder werknemers en externe consulenten), professionele adviseurs en vertegenwoordigers
  • andere functies en bedrijven in de Teva bedrijvengroep over de hele wereld;
  • externe dienstverleners die uw persoonsgegevens namens Teva verwerken en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en correct te beschermen;
  • kopers, of mogelijke kopers, van Teva als geheel of van onderdelen ervan (en hun professionele adviseurs);
  • en overheidsinstanties, regelgevende instanties en wetshandhavingsfunctionarissen, indien vereist voor de hierboven vermelde doeleinden, indien wettelijk verplicht, of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Cookies en aanverwante traceringstechnologieën

Gebruik van cookies op de Website

Teva gebruikt cookies om informatie over u te verzamelen en uw online voorkeuren te bewaren. Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die op uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden dan teruggestuurd naar de website wanneer u ernaar terugkeert: dit is nuttig omdat het de website toelaat uw apparaat te herkennen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.allaboutcookies.org.

Teva maakt gebruik van de volgende categorieën van cookies op de Website:

Categorie 1: Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de site en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld. Ze worden over het algemeen alleen ingesteld als reactie op handelingen die u verricht en die gelijkwaardig zijn aan een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de site zullen dan niet meer functioneren.

Deze cookies worden geconfigureerd om de functionaliteit en de personalisering van de site te verbeteren.

Categorie 2: Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop mensen gebruik maken van de Website. Teva maakt bijvoorbeeld gebruik van deze cookies om te begrijpen hoe klanten op de Website aanbelanden, de Website doorzoeken of er gebruik van maken, en om zo te zien op welke vlakken, zoals navigatie, gebruikservaring en marketingcampagnes, we verbeteringen kunnen aanbrengen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt samengevoegd en is dus anoniem. Ze wordt alleen gebruikt om de werking van de Website te verbeteren.

Categorie 3: Functionaliteitscookies

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt (zoals taalkeuzes). Deze kunnen dan worden gebruikt om u een gebruikservaring te geven die meer afgestemd is op uw keuzes en om uw bezoeken aan de Website meer op maat te snijden. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd en ze kunnen uw surfgedrag op andere websites niet volgen.

Als u cookies op uw computer wenst te verwijderen, verwijzen wij u naar het onderdeel help en ondersteuning van uw internetbrowser voor instructies om het bestand of de map waar cookies zijn opgeslagen te lokaliseren.

Informatie over het verwijderen of het beheren van cookies is ook beschikbaar op www.allaboutcookies.org. Houd er rekening mee dat wanneer u onze cookies verwijdert (of toekomstige cookies uitschakelt) u misschien niet in staat bent om toegang te krijgen tot bepaalde delen of functies van de Website.

Bewaartermijn

Wanneer wij rechtstreeks cookies plaatsen, bewaren wij de daarmee verzamelde informatie in het algemeen maximaal 6 maanden.

Gebruik van webbakens

Sommige pagina’s van onze Website en e-mails die we versturen, kunnen mogelijk elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als webbakens (soms ook bekend als clear gifs) waarmee we de gebruikers kunnen tellen die deze pagina’s hebben bezocht of onze e-mails lezen. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie, waaronder een cookienummer, de tijd en datum van een paginaweergave, en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Deze bakens dragen geen enkele persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om de doeltreffendheid van een bepaalde campagne bij te houden.

Hoe wij uw informatie opslaan en uw rechten

We bewaren alle informatie die we verzamelen over uw interacties met Teva. Uw informatie wordt voor twee jaar bewaard, of zoals redelijkerwijs noodzakelijk voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het is mogelijk dat u onder de toepasselijke wetgeving recht hebt om Teva een kopie van uw informatie te vragen, om deze te verbeteren, te wissen of te beperken, of om ons te vragen om een deel van deze informatie over te dragen aan andere organisaties. U kunt ook rechten hebben om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking. Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we een wettelijke vereiste hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wanneer u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Neem contact met ons op om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Als u in Europa woont, neem dan contact met ons op via EUprivacy@tevaEU.com. Voor Duitsland neem contact op met datenschutz@teva.de. Neem voor alle andere regio’s contact met ons op via IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

We hopen dat we alle vragen die u mogelijk hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, naar tevredenheid kunnen beantwoorden. Als u zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met Teva’s functionaris voor gegevensbescherming door contact met ons op te nemen. Als u in Europa woont, kunt u contact met ons opnemen via EUprivacy@tevaEU.com. Als u echter onopgeloste zorgen hebt, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op de locatie waar u woont, werkt of waar u meent dat er een inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

Internationale overdrachten

Teva werkt internationaal en zal uw informatie overdragen naar landen buiten uw eigen land en buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder naar Israël en de Verenigde Staten. Bij het overdragen van uw informatie naar Israël vertrouwt Teva op de beslissing over voldoening van de Europese Commissie met betrekking tot de overdracht van gegevens vanuit de Europese Unie naar Israël. Bij overdracht naar andere landen buiten de EER vertrouwt Teva over het algemeen op door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Informatie over het relevante mechanisme kan worden verstrekt na verzoek aan EUprivacy@tevaEU.com.

Wijzigingen in deze privacykennisgeving

Als ons privacybeleid op een manier verandert, zal Teva een bijgewerkte versie van het beleid op deze pagina plaatsen. Door deze pagina regelmatig te lezen, kunt u ervoor zorgen dat u altijd op de hoogte bent van het soort informatie dat we verzamelen, de manier waarop Teva deze gebruikt en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we deze delen met andere partijen.

Van kracht: maart 2018