Teva stimuleert vooruitgang om dringende wereldwijde gezondheidsuitdagingen aan te pakken terwijl het tegelijkertijd gericht blijft op naleving

Het jaarlijkse verslag inzake sociale impact van Teva benadrukt prestaties in verband met de twee pijlers die de initiatieven van het bedrijf aandrijven: gezonde gemeenschappen opbouwen en bedrijfsvoering op een verantwoorde manier.

Teva’s verslag inzake sociale impact van 2018benadrukt hoe de wereldwijd toonaangevende leverancier van generieke geneesmiddelen geholpen heeft om een gezondere wereld te creëren via haar productportfolio, patiëntenprogramma’s, milieuduurzaamheidsacties en bedrijfscultuur die geworteld is in naleving en ethiek.

“Onze activiteiten inzake sociale impact in 2018 waren gestoeld op onze missie om een wereldleider in generieke geneesmiddelen en biofarmaceutica te zijn, om het leven van patiënten te verbeteren,” aldus Kåre Schultz, President en CEO van Teva. “Sociale impact is inherent gekoppeld aan onze uitgebreide portfolio van generieke geneesmiddelen en biofarmaceutica, die elke dag ongeveer 200 miljoen patiënten bereiken. Toch gaan onze inspanningen op het gebied van sociale impact verder dan producten - om patiënten een stem te geven, het milieu te beschermen, wereldwijde gezondheidsuitdagingen aan te pakken met belangrijke stakeholders en integer te handelen in elk aspect van ons bedrijf.”

Teva’s verslag inzake sociale impact van 2018 toont inspanningen om bij te dragen aan gezonde gemeenschappen en om een verantwoordelijk bedrijf te leiden, dat positieve maatschappelijke verandering stimuleert en bijdraagt aan de groei van het bedrijf.

Bijdragen aan gezonde gemeenschappen

Teva streeft ernaar om de toegang tot betaalbare kwaliteitsgeneesmiddelen voor mensen in nood te verbeteren. In 2018 stelde Teva een Positie inzake toegang tot geneesmiddelen op (Position on Access to Medicines), ontving bijna 1000 goedkeuringen voor nieuwe geneesmiddelen, doneerde meer dan $ 380 miljoen aan kwaliteitsgeneesmiddelen aan meer dan 100 landen, en werkte samen met wereldwijde partners om het bereik van haar behandelingen uit te breiden naar meer dan 60 landen.

Omdat Teva het belang van bevestiging en ondersteuning van patiënten erkent, lanceerde Teva Life Effects in de EU en de VS. Dit digitale centrum, dat werd aangemaakt door patiënten en voor patiënten, biedt een ruimte voor een kerngroep van bijdragers om eerstehands ervaringen en perspectieven te bieden over wat het is om met een chronische aandoening te leven. 

Een verantwoordelijk bedrijf leiden

Het verslag benadrukt Teva’s inzet voor het behoud van het milieu en het bevorderen van duurzaamheid. Teva recycleerde 52% van haar afval in 2018 — 30% meer dan in 2017 — en heeft de uitstoot van broeikasgassen sinds 2012 met 23% verminderd. Teva ontving een A-score van CDP, een vzw ter bevordering van kennisgevingen inzake het milieu, omwille van vooruitgang om klimaatverandering aan te pakken.

Het bedrijf weerspiegelt zijn inzet voor het bevorderen van een cultuur van naleving op elk niveau binnen de organisatie, en meldde dat in 2018 meer dan 16.500 werknemers getraind werden in 10 ethische gedragsonderwerpen. Teva ontwikkelde tevens functies voor Marketing en promotionele praktijken en Overheidszaken, en heeft een uitgebreid wereldwijd 

privacyprogramma opgesteld en wereldwijde privacynormen ingevoerd.

Bekijk voor meer informatie het Verslag inzake sociale impact van 2018 en Hoogtepunten sociale impact in 2018.

Deel dit artikel: