Sociale impact van vooruitgang en meer

Bij Teva streven we ernaar om het leven van onze patiënten te verbeteren en verder te gaan dan onze geneesmiddelen om een gezondere wereld te creëren. Ons recent gepubliceerde Verslag over Sociale impact van 2018 beschrijft onze inspanningen en vooruitgang om een positieve impact te hebben. We hebben samengewerkt met Amalia Adler-Waxman, Vice President, Social Impact & Responsibility om meer te weten te komen over het verslag en hoe Teva een verschil maakt.

V. Wat betekent sociale impact voor Teva?
A. Als bedrijf betrokken in gezondheid heeft Teva de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om de gezondheid over de hele wereld te beïnvloeden en te helpen om belangrijke sociale en milieuproblemen aan te pakken. 

Teva’s strategie voor sociale impact is gebaseerd op twee pijlers — bijdragen aan gezonde gemeenschappen en het leiden van een verantwoordelijk bedrijf. Onze focus op gezonde gemeenschappen betekent de toegang verhogen tot geneesmiddelen, het ontwikkelen van speciale behandelingen, het ondersteunen van patiënten doorheen hun gezondheidstocht en het aanpakken van wereldwijde gezondheidsproblemen. Onze inspanningen om een verantwoordelijk bedrijf te leiden, omvatten het bevorderen van een sterke cultuur van naleving, ethiek en transparantie, het ondersteunen van onze werknemers, het beschermen van het milieu, het bevorderen van patiëntveiligheid en het onderhouden van een verantwoordelijke toeleveringsketen. 

V. Hoe heeft dit zich in de loop der jaren ontwikkeld?
A. Onze toewijding aan patiënten en het verbeteren van de gezondheid staat centraal bij Teva sinds we 118 jaar geleden werden opgericht. Onze reis naar onze huidige aanpak voor sociale impact begon in 2016, toen we onze focusgebieden oprichtten. In 2017 hebben we wereldwijde gezondheids- en ontwikkelingsbehoeften herzien. Van daaruit hebben we onze pijlers, activiteiten en inspanningen inzake sociale impact om deze behoeften te ondersteunen en onze visie om een blijvende impact te maken op één lijn gebracht. 

In datzelfde jaar spraken we met gezondheidsleiders en patiënten en identificeerden we een dringend wereldwijd gezondheidsprobleem dat niet goed begrepen wordt — meervoudige chronische aandoeningen (multiple chronic conditions, MCC) — wanneer iemand twee of meer chronische aandoeningen heeft. MCC is inherent gelinkt aan ons bedrijf, omdat we veel geneesmiddelen produceren voor de behandeling van chronische aandoeningen of niet-overdraagbare ziekten (non-communicable diseases, NCD’s). We hebben besloten om ons in onze inspanningen op het gebied van sociale impact te richten op MCC, en door partnerschappen in verschillende sectoren helpen we bewustzijn te verhogen over de impact van MCC en werken we samen met leiders in de gezondheidszorg en patiëntenorganisaties om oplossingen te identificeren. 

V. Wat is nieuw en interessant in het verslag van dit jaar? 
A. Er is zoveel uit te wisselen. Het is moeilijk om te kiezen. 

Naleving en ethiek vormen de ruggengraat van alles wat we doen. Vorig jaar hebben we meer dan 16.500 werknemers getraind inzake 10 ethische gedragsonderwerpen, met een voltooiingspercentage van 98%.

Ons werk in 2018 om toegang te verbeteren was divers en wijdverspreid. Meer dan 900 van onze generieke geneesmiddelen en 35 gespecialiseerde geneesmiddelen werden goedgekeurd. We zijn er trots op dat we meer dan $ 380 miljoen aan geneesmiddelen hebben gedoneerd aan patiënten over de hele wereld en dat we 220.000 antibiotica en 1,5 miljoen verpakkingen vitamine B6 hebben geleverd aan patiënten met tuberculose. We hebben ook onze Positie inzake toegang tot geneesmiddelen (Position on Access to medicines) ontwikkeld, wat onze inzet versterkt om meer patiënten te bereiken met onze kwaliteitsgeneesmiddelen. 

Onze vooruitgang op het gebied van milieuduurzaamheid en transparantie werden erkend door toonaangevende non-profitmilieuorganisaties. Teva heeft een A-score ontvangen van CDP voor de bekendmaking inzake klimaatverandering en we hebben onze impact op het milieu verder verlaagd. Zo hebben we sinds 2012 de uitstoot van broeikasgassen met 23% verlaagd.

V. Waar bent u het trotst op in 2018?
A. Samenwerken met en samenbrengen van opinieleiders van gezondheids- en patiëntenorganisaties, overheden en de gezondheidszorg en de IT-branche om MCC te bespreken. Dit is een gebied waar ik echt het gevoel heb dat we het gesprek verder bevorderen. We hebben in september een NCD Care Continuum-evenement gehouden tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, in samenwerking met Intel en de International Alliance of Patients’ Organizations, wat meer dan 80 multisectorale leiders samenbracht om te bespreken hoe we het leven van personen met MCC kunnen verbeteren. 

En we houden dat momentum gaande. In mei van dit jaar hebben we volksgezondheidsexperts bijeengebracht tijdens de 72e Wereldgezondheidsvergadering in Genève, Zwitserland, om instrumenten en middelen te bespreken voor patiënten met MCC. We hopen dat we in 2019 het begrip over dit onderwerp verder zullen blijven bevorderen.

V. Wat maakt u enthousiast over de toekomst?
A. Ik ben het meest enthousiast dat Teva patiënten zou blijven bedienen door nieuwe behandelingsopties te ontwikkelen, meer patiënten te bereiken met onze geneesmiddelen, patiënten te ondersteunen tijdens hun gezondheidstocht en bij te dragen aan hun algemene gezondheid. En daarnaast ben ik enthousiast over de rol die Teva kan spelen bij de aanpak van wereldwijde gezondheidsproblemen via unieke partnerschappen. 

We zullen de komende maanden ook nieuwe milieudoelstellingen aankondigen. Ik kijk ernaar uit om die delen, evenals onze inspanningen om vooruitgang op dit gebied te stimuleren, omdat we weten dat een gezonde planeet essentieel is voor de gezondheid van onze patiënten en gemeenschappen.

Ga voor meer informatie over Teva’s inspanningen voor sociale impact naar ons Verslag over sociale impact van 2018.

Deel dit artikel: